• ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ส่งสินค้าประจำวันที่ 8/1/61

เจ้าของร้าน

ส่งสินค้าประจำวันที่ 8/1/61
IHAVECPU ได้ส่งสินค้าให้ครบแล้วทุกท่านนะครับ หมายเลข EMS ที่แจ้งไว้ คลิกที่ลิงค์เพื่อติดตามสินค้าได้ครับ สำหรับส่งทาง KERRY เช็คได้ที่นี่ครับ : https://th.kerryexpress.com/th/track/

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนครับ เปา 086-8385200
www.ihavecpu.com
Line : @ihavecpu

1. คุณธนทรรศ http://emsbot.com/#/?s=ET504706659TH
2. คุณวิชญวรรต http://emsbot.com/#/?s=ET504706662TH
3. คุณปีทอง http://emsbot.com/#/?s=ET504706676TH
4. คุณจาตุรณต์ http://emsbot.com/#/?s=ET504706680TH
5. คุณอภิวัฒน์ http://emsbot.com/#/?s=ET504706693TH
6. คุณณัฐวุฒิ http://emsbot.com/#/?s=ET504706702TH
7. คุณหฤษฏ์ http://emsbot.com/#/?s=ET504706716TH
8. คุณสมหมาย http://emsbot.com/#/?s=ET504706720TH
9. คุณกิจจา http://emsbot.com/#/?s=ET504706733TH
10. คุณนภสินธ์ http://emsbot.com/#/?s=ET504706747TH
11. คุณปรีชาชาญ http://emsbot.com/#/?s=ET504706755TH
12. คุณโท http://emsbot.com/#/?s=ET504706764TH
13. คุณภาณุภาพ http://emsbot.com/#/?s=ET504706778TH
14. คุณไกรสีห์ http://emsbot.com/#/?s=ET504706781TH
15. คุณเอกรินทร์ http://emsbot.com/#/?s=ET504706795TH
16. คุณญาณธิชาธร http://emsbot.com/#/?s=ET504706804TH
17. คุณนภวุฒิ http://emsbot.com/#/?s=ET504706818TH
18. คุณอนุสรณ์ http://emsbot.com/#/?s=ET504706821TH
19. คุณธนากร http://emsbot.com/#/?s=ET504706835TH
20. คุณอรรถกิจ http://emsbot.com/#/?s=ET504706849TH
21. คุณกันต์ http://emsbot.com/#/?s=ET504706852TH
22. คุณวงศพัทธ์ http://emsbot.com/#/?s=ET504706866TH
23. คุณพงษ์พันธ์ http://emsbot.com/#/?s=ET504706870TH
24. คุณมีนา http://emsbot.com/#/?s=ET504706883TH
25. คุณบรรณศักดิ์ http://emsbot.com/#/?s=ET504706897TH
26. คุณธนิศร์ http://emsbot.com/#/?s=ET504706906TH
27. คุณศศิวัฒณ์ http://emsbot.com/#/?s=ET504706910TH
28. คุณกรวิชญ์ http://emsbot.com/#/?s=ET504706923TH
29. คุณณัชชา http://emsbot.com/#/?s=ET504706937TH
30. คุณณัฏฐ์ http://emsbot.com/#/?s=ET504706945TH
31. คุณวาดฟ้า http://emsbot.com/#/?s=ET504706954TH
32. คุณโชคชัย http://emsbot.com/#/?s=ET504706968TH
33. คุณต่อศักดิ์ http://emsbot.com/#/?s=ET504706971TH
34. คุณวันเฉลิม http://emsbot.com/#/?s=ET504706985TH
35. คุณอัครชัย http://emsbot.com/#/?s=ET504706999TH
36. คุณสุรเชษฐ์ http://emsbot.com/#/?s=ET504707005TH
37. คุณรัตนโชติ http://emsbot.com/#/?s=ET504707019TH
38. คุณสิทธิกร http://emsbot.com/#/?s=ET504707022TH
39. คุณกฤช http://emsbot.com/#/?s=ET504707036TH
40. คุณอัครวุธ http://emsbot.com/#/?s=ET504707040TH
41. คุณบุญมี http://emsbot.com/#/?s=ET504707053TH
42. คุณกฤษดา http://emsbot.com/#/?s=ET504707067TH
43. คุณจะรัณย์ http://emsbot.com/#/?s=ET504707075TH
44. คุณพงศกร http://emsbot.com/#/?s=ET504707084TH
45. คุณพนานต์พงศ์ http://emsbot.com/#/?s=ET504707098TH
46. คุณณัฐวุฒิ http://emsbot.com/#/?s=ET504707107TH
47. คุณฮิลล์ http://emsbot.com/#/?s=ET504707115TH
48. คุณธรา http://emsbot.com/#/?s=ET504707124TH
49. คุณนธพล http://emsbot.com/#/?s=ET504707138TH
50. คุณภูริกร http://emsbot.com/#/?s=ET504707141TH
51. คุณสุดเขตต์ http://emsbot.com/#/?s=ET504707155TH
52. คุณเกษบดินทร http://emsbot.com/#/?s=ET504707169TH
53. คุณภูริณัฐ http://emsbot.com/#/?s=ET504707172TH
54. คุณอดิศักดิ์ http://emsbot.com/#/?s=ET504707186TH
55. คุณกัมพล http://emsbot.com/#/?s=ET504707190TH
56. คุณพัชรพล http://emsbot.com/#/?s=ET504707209TH
57. คุณภพธนภัทร http://emsbot.com/#/?s=ET504707212TH
58. คุณนฤเบศร์ http://emsbot.com/#/?s=ET504707226TH
59. คุณวสินทร์ http://emsbot.com/#/?s=ET504707230TH
60. คุณวิชยุตม์ http://emsbot.com/#/?s=ET504707243TH
61. คุณณัฐพล http://emsbot.com/#/?s=ET504707257TH
62. คุณกรภัทร http://emsbot.com/#/?s=ET504707265TH
63. คุณศราวุธ http://emsbot.com/#/?s=ET504707274TH
64. คุณอรรถวิทย์ http://emsbot.com/#/?s=ET504707288TH
65. คุณกฤษณะ http://emsbot.com/#/?s=ET504707291TH
66. คุณสุริยศ http://emsbot.com/#/?s=ET504707305TH
67. คุณนิธิรุจน์ http://emsbot.com/#/?s=ET504707314TH
68. คุณอานนท์ http://emsbot.com/#/?s=ET504707328TH
69. วศค เสมอพิทักษ์ SPRAZ00000557
70. มานพ ศรีจำนงค์ SPRAZ00000558
71. ธนพล แจ่มแจ้ง SPRAZ00000559
72. นายชยณัฐ ชั่งนะ SPRAZ00000560
73. คุณากร จันฤาชา SPRAZ00000561
74. ทักษิณ ศรีอำไพ. SPRAZ00000562
75. ธงไชย พิภักดิ์ SPRAZ00000563
76. ชนินทร์ เอี่ยมสอาด SPRAZ00000564
77. นายปัญญา ทศกระโทก SPRAZ00000565
78. เกียรติศักดิ์ ภูผิวเงิน SPRAZ00000566
79. ปฏิภาณ สมานทอง SPRAZ00000567
80. รัชต์ภาคย์ นาบุญ SPRAZ00000568
81. สุธานี รัตนมณี SPRAZ00000569
82. ยปฏิภาณ ภู่นาค SPRAZ00000570
83. สุริวัฒน์ พูลสวัสดิ์ SPRAZ00000571
84. พลภักดิ์? รุ่งเรือง SPRAZ00000572
85. เรวัต โตดประโคน SPRAZ00000573
86. กันตภณ สวัสดิ์พานิช SPRAZ00000574
87. ปัณณฑัต? ชำนิกุล? SPRAZ00000575
88. อานนท์. บำรุงตา SPRAZ00000576
89. ส.ต.ต.ปุรเชษฐ์ ฉวีรักษ์ SPRAZ00000577
90. ถิราวุธ ประวิเศษ SPRAZ00000578
91. สิทธานต์ ชํานาญปืน SPRAZ00000579
92. นครินทร์ ซิ้มฉันท์ SPRAZ00000580
93. พิพัฒน์ เจริญสุข SPRAZ00000581
94. จักรกฤช กอสกุล SPRAZ00000582
95. วุฒิชัย งามปัญญา SPRAZ00000583
96. พัทธบัตร ทองไมล์ SPRAZ00000584
97. เอกลักษณ์ นิมานะ SPRAZ00000585
98. สาโรจน์ อู่ทรัพย์ SPRAZ00000586
99. ร้านช่างโอ โปรคอม นาย อดิศร SPRAZ00000587
100. ชัชพล ตาเลิศ SPRAZ00000588
101. สุวิทย์ แม้นเมี้ยน SPRAZ00000589
102. tanpisit kohnamsai SPRAZ00000590
103. พระบรรจง แสงสังข์ SPRAZ00000591
104. นายยุทธ แก้วสำอางค์ SPRAZ00000592
105. อรรถวิทย์ กันเขี่ย SPRAZ00000593
106. กิตติกร เจริญภักดิ์ SPRAZ00000594
107. สุชาวลี หมื่นกาญจน์ SPRAZ00000595
108. ทศพล ค้าทันเจริญ SPRAZ00000596
109. มโนวิทย์ คล้ำฉาย SPRAZ00000597
110. นฤธิ์ มหาชัย SPRAZ00000598
111. ศิริวัฒน์ จิรรักษ์ SPRAZ00000599
112. วัฒนา วันชนะ SPRAZ00000600
113. ภูมิ SPRAZ00000601
114. กิตติพงษ์ พุกเปี่ยม SPRAZ00000602
115. Niruch Parinyaphol SPRAZ00000603
116. กิจชัย ใจเฉื่อย SPRAZ00000604
117. พงศกร เรียบร้อย SPRAZ00000605
118. สิทธิกร สมมิตร SPRAZ00000606
119. หนุ่ม SPRAZ00000607
120. บวรทัต นิรันดร์มงคล SPRAZ00000608
121. นายเทพชัย วงษ์ขันธ์ SPRAZ00000609
122. นายธนวัฒน์ กองสีสังข์ SPRAZ00000610
123. เสียง เสดา SPRAZ00000611
124. ทรงวุฒิ ผาเนตร SPRAZ00000612
125. สุทัศน์ แหวนครุฑ SPRAZ00000613
126. ดุริยางค์ ศรีหาตา SPRAZ00000614
127. หจก.สกลรวมกิจ SPRAZ00000615
128. พรม เสนใจ SPRAZ00000616
129. นายซุลมาน หะยีอาแด SPRAZ00000617
130. บริบูรณ์ ตั้งชาญกิจ SPRAZ00000618
131. ร้านซัน เซอร์วิส SPRAZ00000619
132. คุณยุทธนา คำภา SPRAZ00000620
133. นายชานนท์ มิตรวงษา SPRAZ00000631
134. Kittinan Tamornsuwan SPRAZ00000632
135. นายสุขสันติ์ นาทองลาย SPRAZ00000633
136. ชยวิชญ์ ศรีกสิพันธุ์ SPRAZ00000634

 
 
 
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

   ช่องทางในการติดต่อ   

  Line : @ihavecpu
  FB : IHAVECPU


   วันที่จัดส่งสินค้า  

ทางปณ.
จัดส่งทุกวันจันทร์-เสาร์
ตัดยอดเวลา 14:00 น.

ทาง Kerry Express
จัดส่งทุกวันจันทร์-เสาร์
ตัดยอดเวลา 13:00 น.


ส่งกทม. ปริมณฑล กลาง 1 วัน
ส่งจังหวัดในภาคอื่นๆ 2-3 วันครับ

เก็บเงินปลายทางได้ !
ได้รับของไว ทันใจแน่นอนครับ
รับประกันสินค้า 4 เดือน !!

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม8,841,425 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,979,906 ครั้ง
เปิดร้าน27 ม.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท14 ส.ค. 2561

 • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

รหัสสินค้า
350.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
3,290.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
4,790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
7,390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
2,290.00 บาท
2,690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
3,190.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
1,980.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
16,900.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
12,590.00 บาท
12,790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
1,490.00 บาท
เร็วๆนี้
ติดตามร้านของเราผ่านแอพได้แล้ววันนี้
 • พิมพ์ “I HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง” ในช่อง Search
 • หรือเข้าจากรายการร้านค้าโปรดของฉัน
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านI HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง
I HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง
ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับจัดสเปกคอมพิวเตอร์ตามสั่ง ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า รับประกันสินค้าทุกชิ้น ศูนย์รวม CPU RAM การ์ดจอ เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก ส่งจริงได้จริง
เบอร์โทร : 0868385200
อีเมล : paiboonsiri01@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
× CLOSE
APP : IHAVECPU สำหรับมือถือ โหลดได้ใน Play store และ iOS นะครับ
เลือกซื้อได้ง่าย สบายตา 
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก