• ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ส่งสินค้าประจำวันที่ 3/5/61

เจ้าของร้าน
ส่งสินค้าประจำวันที่ 3/5/61
IHAVECPU ได้ส่งสินค้าให้ครบแล้วทุกท่านนะครับ หมายเลข EMS ที่แจ้งไว้ คลิกที่ลิงค์เพื่อติดตามสินค้าได้ครับ สำหรับส่งทาง KERRY เช็คได้ที่นี่ครับ : https://th.kerryexpress.com/th/track/
 
#โหลด APP IHAVECPU ได้ที่ play store, app store รองรับทั้ง ios และ Android สั่งซื้อง่าย ไม่ยุ่งยากครับ พร้อมบริการเก็บปลายทาง : https://bit.ly/2q6oKcW
ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนครับ เปา 086-8385200
www.ihavecpu.com
Line : @ihavecpu
 
1. คุณting http://emsbot.com/#/?s=ET860711353TH
2. คุณศุภฤกษ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860711367TH
3. คุณโย http://emsbot.com/#/?s=ET860711375TH
4. คุณณัชพล http://emsbot.com/#/?s=ET860711384TH
5. คุณปริญญา http://emsbot.com/#/?s=ET860711398TH
6. ร้านขวัญชัยคอมพิวเตอร์ http://emsbot.com/#/?s=ET860711407TH
7. คุณกรกช http://emsbot.com/#/?s=ET860711415TH
8. คุณคอม http://emsbot.com/#/?s=ET860711424TH
9. คุณสมคิด http://emsbot.com/#/?s=ET860711438TH
10. คุณทิวทิวา http://emsbot.com/#/?s=ET860711441TH
11. คุณทิวทิวา http://emsbot.com/#/?s=ET860711455TH
12. คุณทิวทิวา http://emsbot.com/#/?s=ET860711469TH
13. คุณธนภัทร http://emsbot.com/#/?s=ET860711472TH
14. คุณวรกิจ http://emsbot.com/#/?s=ET860711486TH
15. คุณวงศพัทธ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860711490TH
16. คุณคมกฤช http://emsbot.com/#/?s=ET860711509TH
17. คุณวรวิช http://emsbot.com/#/?s=ET860711512TH
18. คุณคชา http://emsbot.com/#/?s=ET860711526TH
19. คุณKittiphong http://emsbot.com/#/?s=ET860711530TH
20. คุณธันวา http://emsbot.com/#/?s=ET860711543TH
21. คุณสุรวิชญ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860711557TH
22. คุณปพน http://emsbot.com/#/?s=ET860711565TH
23. 10/8 http://emsbot.com/#/?s=ET860711574TH
24. คุณไกรลาศ http://emsbot.com/#/?s=ET860711588TH
25. คุณสมรักษ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860711591TH
26. คุณกัมพล http://emsbot.com/#/?s=ET860711605TH
27. คุณสุริน http://emsbot.com/#/?s=ET860711614TH
28. คุณวิฑูรย์ http://emsbot.com/#/?s=ET860711628TH
29. คุณนฤพนธิ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860711631TH
30. คุณคณากร http://emsbot.com/#/?s=ET860711645TH
31. คุณโยธิน http://emsbot.com/#/?s=ET860711659TH
32. คุณดำรงศักดิ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860711662TH
33. คุณจักริน http://emsbot.com/#/?s=ET860711676TH
34. คุณเจตน์สฤษฎิ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860711680TH
35. คุณอัมพร http://emsbot.com/#/?s=ET860711693TH
36. คุณชัยมงคล http://emsbot.com/#/?s=ET860711702TH
37. คุณกฤษณ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860711716TH
38. คุณสุมาลี http://emsbot.com/#/?s=ET860711720TH
39. คุณอภิสิทธิ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860711733TH
40. คุณธวัชชัย http://emsbot.com/#/?s=ET860711747TH
41. คุณสุมืตร http://emsbot.com/#/?s=ET860711755TH
42. คุณสุธารักษ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860711764TH
43. คุณณภัทร http://emsbot.com/#/?s=ET860711778TH
44. คุณกิตติชัย http://emsbot.com/#/?s=ET860711781TH
45. คุณธนาภรณ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860711795TH
46. คุณAnansit http://emsbot.com/#/?s=ET860711804TH
47. คุณธันวา http://emsbot.com/#/?s=ET860711818TH
48. คุณอนุรักษ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860711821TH
49. คุณวรพจน์ http://emsbot.com/#/?s=ET860711835TH
50. ธเนษฐ อ่วมคุ้ม SMNYZ00004276
51. ธีระวุฒิ โยธารักษ์ SMNYZ00004277
52. นพดล SMNYZ00004278
53. Songrit Bunnak SMNYZ00004279
54. อภินัทธ์ เบญจมาศ SMNYZ00004280
55. เริงฤทธิ์ เมาทา SMNYZ00004281
56. จิตรา พรายแก้ว SMNYZ00004282
57. นิติศักดิ์ ศรีโยธี SMNYZ00004283
58. ทีปกร เผ่าภูรี SMNYZ00004284
59. สรายุธ ดีพลงาม SMNYZ00004285
60. พีรพงษ์ เงาะเศษ SMNYZ00004286
61. นิวัฒน์ พวงในเมือง SMNYZ00004287
62. อิสระภาพ SMNYZ00004288
63. บัณฑิต จันทร์เจริญ SMNYZ00004289
64. ศรันย์พงษ์ มาสังข์ SMNYZ00004290
65. อภิสิทธิ์ เชยกลิ่นพุฒ SMNYZ00004291
66. วีระยุทธ ชินเนหันหา SMNYZ00004292
67. ปิยวัฒน์ จันปัดถา SMNYZ00004293
68. ภูมิสิทธิ์ เปี่ยมสง่า SMNYZ00004294
69. ศิวกร บรรลือทรัพย์ SMNYZ00004295
70. สิทธิสณฑ์ เผือกม่วงศรี SMNYZ00004296
71. แก่นเพชร ทัพกรุง SMNYZ00004297
72. ขจรยศ พิมพ์จำปา SMNYZ00004298
73. Thawatchai Sangasong SMNYZ00004299
74. สุขเกษม เย็นทั่ว SMNYZ00004300
75. อนุสรณ์ วสันต์ SMNYZ00004301
76. สรเชษฐ์ แสงณรงค์ SMNYZ00004302
77. เสฐฐวุฒิ บางโรย SMNYZ00004303
78. ชาญวิทย์ ไชยดี SMNYZ00004304
79. สันติรักษ์ มั่นหมาย SMNYZ00004305
80. สริวศ คำกระสินธุ์ SMNYZ00004306
81. อภิสิทธิ์ ตั้งศรีสุข SMNYZ00004307
82. ธนาบดี จันทะนาม SMNYZ00004308
83. กฤชพล ราชบุตร SMNYZ00004309
84. เอกพล วังคะออม SMNYZ00004310
85. ธนาพันธุ์ SMNYZ00004311
86. รัฐธรรมนูญ รื่นรมย์ SMNYZ00004312
87. ปภาวิน อ้อชัยภูมิ SMNYZ00004313
88. เกียรติศักดิ์ ปงรังษีหอพักจันทร์ฉาย SMNYZ00004314
89. วัชรพล? กรับฉิ่ง SMNYZ00004315
90. อรรถพร คูประทุมศิริ SMNYZ00004316
91. วรวุฒิ อุรามา SMNYZ00004317
92. มงคล กรกมล SMNYZ00004318
93. ศุภชัย จันทร์นวล SMNYZ00004319
94. รังสรรค์ สุขอยู่ SMNYZ00004320
95. สุชาติ ไชยศรีหา SMNYZ00004321
96. รัฐวุฒิ SMNYZ00004322
97. จิระพงษ์ เอี่ยมเงิน SMNYZ00004323
98. คีตรภัทร บุญฤทธิ์ SMNYZ00004324
99. ธีรพัฒน์ เอกวรรณ SMNYZ00004325
100. คงกฤต จินดาวัฒนกิจ SMNYZ00004326
101. กิตติศักดิ์ แสงสิงห์ SMNYZ00004327
102. วิชญ์พล SMNYZ00004328
103. เป็นเลิศ ทะนงศักดิ์สกุล SMNYZ00004329
104. อัศม์เดช SMNYZ00004330
105. โชคชัย วินทะชัย SMNYZ00004331
106. ณัฐสุทธินันท์ SMNYZ00004332
107. วัชระ ก๊กรัมย์ SMNYZ00004333
108. ธนภพ นามพลกรัง SMNYZ00004334
109. ชม นนท์ SMNYZ00004335
110. ขจรศักดิ์ บุญศรี SMNYZ00004336
111. อุไทย. เครือบุดดี SMNYZ00004337
112. นพรัตน์ กลอนโพธิ์ SMNYZ00004338
113. สถาพร ศรีจันทร์ SMNYZ00004339
114. นันทวัฒน์ บุษดาจันทร์ SMNYZ00004340
115. คอม SMNYZ00004341
116. ญาณิชศา พลอยชู SMNYZ00004342
117. ปรีดา บุญสุข SMNYZ00004343
118. ขวัญชัย แย้มจันทึก SMNYZ00004344
119. ศักดิธัช รันสันเทียะ SMNYZ00004345
120. ธนากร ทวนดิลก SMNYZ00004346
121. มาลี แสงมาลา SMNYZ00004347
122. นพเดช ชูเกื้อ SMNYZ00004348
123. สิริชัย จารุภัทรพงศ์ SMNYZ00004349
124. หลักศิลา นาเวียง SMNYZ00004350
125. ทวีชัย โคตรทารินทร์ SMNYZ00004351

 

126. ธนธรณ์ เรโนลด์ส SMNYZ00004352
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
Kacha
ได้รับของแล้วครับ
1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

   ช่องทางในการติดต่อ   

  Line : @ihavecpu
  FB : IHAVECPU


   วันที่จัดส่งสินค้า  

ทางปณ.
จัดส่งทุกวันจันทร์-เสาร์
ตัดยอดเวลา 14:00 น.

ทาง Kerry Express
จัดส่งทุกวันจันทร์-เสาร์
ตัดยอดเวลา 13:00 น.


ส่งกทม. ปริมณฑล กลาง 1 วัน
ส่งจังหวัดในภาคอื่นๆ 2-3 วันครับ

เก็บเงินปลายทางได้ !
ได้รับของไว ทันใจแน่นอนครับ
รับประกันสินค้า 4 เดือน !!

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม8,903,630 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,993,666 ครั้ง
เปิดร้าน27 ม.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท17 ส.ค. 2561

 • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

รหัสสินค้า
15,290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
150.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
1,190.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
890.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
2,390.00 บาท
2,490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
12,980.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
24,390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า CPU-0005
1,050.00 บาท
 • สั่งซื้อ
ติดตามร้านของเราผ่านแอพได้แล้ววันนี้
 • พิมพ์ “I HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง” ในช่อง Search
 • หรือเข้าจากรายการร้านค้าโปรดของฉัน
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านI HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง
I HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง
ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับจัดสเปกคอมพิวเตอร์ตามสั่ง ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า รับประกันสินค้าทุกชิ้น ศูนย์รวม CPU RAM การ์ดจอ เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก ส่งจริงได้จริง
เบอร์โทร : 0868385200
อีเมล : paiboonsiri01@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
× CLOSE
APP : IHAVECPU สำหรับมือถือ โหลดได้ใน Play store และ iOS นะครับ
เลือกซื้อได้ง่าย สบายตา 
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก