• ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ส่งสินค้าประจำวันที่ 8/5/61

เจ้าของร้าน
ส่งสินค้าประจำวันที่ 8/5/61
IHAVECPU ได้ส่งสินค้าให้ครบแล้วทุกท่านนะครับ หมายเลข EMS ที่แจ้งไว้ คลิกที่ลิงค์เพื่อติดตามสินค้าได้ครับ สำหรับส่งทาง KERRY เช็คได้ที่นี่ครับ : https://th.kerryexpress.com/th/track/
 
#โหลด APP IHAVECPU ได้ที่ play store, app store รองรับทั้ง ios และ Android สั่งซื้อง่าย ไม่ยุ่งยากครับ พร้อมบริการเก็บปลายทาง : https://bit.ly/2q6oKcW
ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนครับ เปา 086-8385200
www.ihavecpu.com
Line : @ihavecpu
 
1. คุณมิตรชัย http://emsbot.com/#/?s=ET860713147TH
2. คุณธนกฤต http://emsbot.com/#/?s=ET860713155TH
3. คุณกฤษฎิ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860713164TH
4. คุณเจษฎา http://emsbot.com/#/?s=ET860713178TH
5. คุณคณิต http://emsbot.com/#/?s=ET860713181TH
6. คุณjocky http://emsbot.com/#/?s=ET860713195TH
7. คุณชลสิทธิ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860713204TH
8. คุณทินกร http://emsbot.com/#/?s=ET860713218TH
9. คุณนรากร http://emsbot.com/#/?s=ET860713221TH
10. คุณเจริญชัย http://emsbot.com/#/?s=ET860713235TH
11. คุณณรงค์ http://emsbot.com/#/?s=ET860713249TH
12. คุณเอกชัย http://emsbot.com/#/?s=ET860713252TH
13. คุณวันชัย http://emsbot.com/#/?s=ET860713266TH
14. คุณปองพล http://emsbot.com/#/?s=ET860713270TH
15. คุณณัฐกร http://emsbot.com/#/?s=ET860713283TH
16. คุณชยกร http://emsbot.com/#/?s=ET860713297TH
17. คุณเดชา http://emsbot.com/#/?s=ET860713306TH
18. คุณอัฟด๊อล http://emsbot.com/#/?s=ET860713310TH
19. คุณภูรินท์ http://emsbot.com/#/?s=ET860713323TH
20. คุณวัชรพล http://emsbot.com/#/?s=ET860713337TH
21. คุณChoey http://emsbot.com/#/?s=ET860713345TH
22. พระมหาประมวล http://emsbot.com/#/?s=ET860713354TH
23. คุณอรรถพร http://emsbot.com/#/?s=ET860713368TH
24. คุณซอลีฮีน http://emsbot.com/#/?s=ET860713371TH
25. คุณธนากร http://emsbot.com/#/?s=ET860713385TH
26. คุณเดชฤทธิ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860713399TH
27. คุณธีรพล http://emsbot.com/#/?s=ET860713408TH
28. คุณศรายุทธ http://emsbot.com/#/?s=ET860713411TH
29. คุณบุญญพร http://emsbot.com/#/?s=ET860713425TH
30. คุณพงษ์สุชา http://emsbot.com/#/?s=ET860713439TH
31. คุณธนากร http://emsbot.com/#/?s=ET860713442TH
32. คุณชาลิสา http://emsbot.com/#/?s=ET860713456TH
33. คุณกสิวัฒน์ http://emsbot.com/#/?s=ET860713460TH
34. คุณทรงวุฒิ http://emsbot.com/#/?s=ET860713473TH
35. คุณวัชรี http://emsbot.com/#/?s=ET860713487TH
36. คุณทยาวัฒน์ http://emsbot.com/#/?s=ET860713495TH
37. คุณจุมพล http://emsbot.com/#/?s=ET860713500TH
38. คุณบุญทวี http://emsbot.com/#/?s=ET860713513TH
39. คุณคณิต http://emsbot.com/#/?s=ET860713527TH
40. คุณปภังกร http://emsbot.com/#/?s=ET860713535TH
41. คุณจรูญเกียรติ http://emsbot.com/#/?s=ET860713544TH
42. คุณเจนวิชญ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860713558TH
43. คุณสุรเชษฐ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860713561TH
44. ร้าน M&M http://emsbot.com/#/?s=ET860713575TH
45. คุณกิตติชัย http://emsbot.com/#/?s=ET860713589TH
46. คุณอนิวรรต http://emsbot.com/#/?s=ET860713592TH
47. คุณไพรัตน์ http://emsbot.com/#/?s=ET860713601TH
48. คุณธนาธร http://emsbot.com/#/?s=ET860713615TH
49. คุณถิรวัฒน์ http://emsbot.com/#/?s=ET860713629TH
50. คุณหิรัญ http://emsbot.com/#/?s=ET860713632TH
51. คุณณรงค์ชัย http://emsbot.com/#/?s=ET860713646TH
52. คุณอภิสิทธิ์ http://emsbot.com/#/?s=ET860713650TH
53. คุณพัชรี http://emsbot.com/#/?s=ET860713663TH
54. คุณสุริยะ http://emsbot.com/#/?s=ET860713677TH
55. คุณจุนจาริต http://emsbot.com/#/?s=ET860713685TH
56. คุณพงษ์พัฒน์ http://emsbot.com/#/?s=ET860713694TH
57. ร้าน อินฟินิตี้ ออนไลน์ SMNYZ00004674
58. ธนัชชา เนตรพล SMNYZ00004675
59. น้อย แทททู SMNYZ00004676
60. ศุภกิตติ์ คำยันต์ SMNYZ00004677
61. อนุชิตเดชกุล SMNYZ00004678
62. ทรงเกียรติ์ ประเสริฐสุจริต SMNYZ00004679
63. ทัพพ์เทพสพล วงษ์ประทุม SMNYZ00004680
64. กมล อ่อนสี SMNYZ00004681
65. ศิริวัฒน์ โคตรสุวรรณ SMNYZ00004682
66. ศิรภัทร ตลับนิล SMNYZ00004683
67. วัชรพล? กรับฉิ่ง SMNYZ00004684
68. คทาวุธ เชียวกุลวิชัย SMNYZ00004685
69. กฤตนัย ปลาน้อย SMNYZ00004686
70. โกวิท นามมณฑา SMNYZ00004687
71. ณัฐวุฒิ คุ้มประคอง SMNYZ00004688
72. สักดารินท์ เคียวเขตวิทย์ SMNYZ00004689
73. ชนัดดา โพธิ์ศรี SMNYZ00004690
74. พีรพัฒน์ ตั้งปัญญาไว SMNYZ00004691
75. แตง โพธิ์มณี SMNYZ00004692
76. สรายุธ ดีพลงาม SMNYZ00004693
77. ชาญวิทย์ หลานวงศ์ SMNYZ00004694
78. คทาวุธ เชียวกุลวิชัย SMNYZ00004695
79. กฤษฎษ โคนซงแสน SMNYZ00004696
80. อานนท์ คณาวงษ์ SMNYZ00004697
81. วรากร ขาวเงิน SMNYZ00004698
82. เฉลิมวัชร์ สุธีระเวชช์ SMNYZ00004699
83. ภูผา เข็มเพ็ชร SMNYZ00004700
84. สำลีมณีนารถ SMNYZ00004701
85. สระสินธุ์ สุคลธา SMNYZ00004702
86. เกรียงไกร เมฆเรือง SMNYZ00004703
87. ภานุวัฒน์ แสนสุข SMNYZ00004704
88. พ.ต.ธงชัย เมฆศิริ SMNYZ00004705
89. ภีราพัฒน์ ปิ่นประยูร SMNYZ00004706
90. นิติภูมิ แก้วไพทูลย์ SMNYZ00004707
91. สหัสวรรษ ถิ่นนาไห SMNYZ00004708
92. ณัฐนันท์ ศิริพยัคฆ์ SMNYZ00004709
93. ธันวา สอนศรี SMNYZ00004710
94. พิทักษ์ ยศแก้วอุด SMNYZ00004711
95. ภาณุวัฒน์ พิมพ์ขันธ์ SMNYZ00004712
96. ชมตะวัน นันทนาสฤษดิ์ SMNYZ00004713
97. บัส SMNYZ00004714
98. กฤตพร ช่างทอง SMNYZ00004715
99. เดชาวัต วัฒนา (เดียร์) SMNYZ00004716
100. บวรศิลป์ ดุลประเสริฐ SMNYZ00004717
101. ชานน บุญเกษม SMNYZ00004718
102. ภีราพัฒน์ ปิ่นประยูร SMNYZ00004719
103. ธนัทเทพ ชุมทอง SMNYZ00004720
104. ฐิติกร อินทมูล SMNYZ00004721
105. ชนัญชัย คำธรรม SMNYZ00004722
106. ณัฐพล ซื่อต่อวงษ์ SMNYZ00004723
107. พิมพ์ใจ คำชุม SMNYZ00004724
108. กฤษกร กุศลทรัพย์ SMNYZ00004725
109. ยุทธศาสตร์ เชาวน์ปรีชา SMNYZ00004726
110. ชยากร อุทัยพัฒน์ SMNYZ00004727
111. ปิยวัฒน์ จิตแหลม SMNYZ00004728
112. ปริญญา วันทัน SMNYZ00004729
113. สักดารินท์ เคียวเขตวิทย์ SMNYZ00004730
114. เอกยศบวรวัชรอุดม SMNYZ00004731
115. ปฏิพล บุญธรรม SMNYZ00004732
116. ศักดิ์ชัย โชคพานิชย์ SMNYZ00004733
117. ชนาพร จันทร์ธิราช SMNYZ00004734
118. วัฒนพล มีแย้ม SMNYZ00004735
119. ธนากร จันทร์หยวก SMNYZ00004736
120. อุดมศักดิ์ กิติทรัพย์ SMNYZ00004737
121. กันต์พงษ์ อุปมา SMNYZ00004738
122. ธัญสินีจันทร์แสง SMNYZ00004739
123. วรุณ หนูรอด SMNYZ00004740
124. ธนวันต์ วิจิตรธรรม SMNYZ00004741
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

   ช่องทางในการติดต่อ   

  Line : @ihavecpu
  FB : IHAVECPU


   วันที่จัดส่งสินค้า  

ทางปณ.
จัดส่งทุกวันจันทร์-เสาร์
ตัดยอดเวลา 14:00 น.

ทาง Kerry Express
จัดส่งทุกวันจันทร์-เสาร์
ตัดยอดเวลา 13:00 น.


ส่งกทม. ปริมณฑล กลาง 1 วัน
ส่งจังหวัดในภาคอื่นๆ 2-3 วันครับ

เก็บเงินปลายทางได้ !
ได้รับของไว ทันใจแน่นอนครับ
รับประกันสินค้า 4 เดือน !!

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม8,878,088 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,988,205 ครั้ง
เปิดร้าน27 ม.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท16 ส.ค. 2561

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

รหัสสินค้า
13,990.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
13,840.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
13,290.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
2,690.00 บาท
เร็วๆนี้
รหัสสินค้า
9,990.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
26,290.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
1,190.00 บาท
1,590.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
14,790.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
1,790.00 บาท
สินค้าหมด
ติดตามร้านของเราผ่านแอพได้แล้ววันนี้
  • พิมพ์ “I HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง” ในช่อง Search
  • หรือเข้าจากรายการร้านค้าโปรดของฉัน
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านI HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง
I HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง
ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับจัดสเปกคอมพิวเตอร์ตามสั่ง ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า รับประกันสินค้าทุกชิ้น ศูนย์รวม CPU RAM การ์ดจอ เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก ส่งจริงได้จริง
เบอร์โทร : 0868385200
อีเมล : paiboonsiri01@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
× CLOSE
APP : IHAVECPU สำหรับมือถือ โหลดได้ใน Play store และ iOS นะครับ
เลือกซื้อได้ง่าย สบายตา 
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก