• ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ส่งสินค้าประจำวันที่ 18/6/61

เจ้าของร้าน
ส่งสินค้าประจำวันที่ 18/6/61
IHAVECPU ได้ส่งสินค้าให้ครบแล้วทุกท่านนะครับ หมายเลข EMS ที่แจ้งไว้ คลิกที่ลิงค์เพื่อติดตามสินค้าได้ครับ สำหรับส่งทาง KERRY เช็คได้ที่นี่ครับ : https://th.kerryexpress.com/th/track/
 
#โหลด APP IHAVECPU ได้ที่ play store, app store รองรับทั้ง ios และ Android สั่งซื้อง่าย ไม่ยุ่งยากครับ พร้อมบริการเก็บปลายทาง : https://bit.ly/2q6oKcW
ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนครับ เปา 086-8385200
www.ihavecpu.com
Line : @ihavecpu
 
1. คุณสวย http://emsbot.com/#/?s=EU089267872TH
2. คุณสัญชัย http://emsbot.com/#/?s=EU089267886TH
3. คุณศุภชัย http://emsbot.com/#/?s=EU089267890TH
4. คุณนริสา http://emsbot.com/#/?s=EU089267909TH
5. คุณปกรณ์จักร์ http://emsbot.com/#/?s=EU089267912TH
6. คุณภัทร http://emsbot.com/#/?s=EU089267926TH
7. ร้านพรทิพย์โมบาย http://emsbot.com/#/?s=EU089267930TH
8. คุณรัตนาพร http://emsbot.com/#/?s=EU089267943TH
9. คุณณฐกร http://emsbot.com/#/?s=EU089267957TH
10. คุณสิทธิพงษ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089267965TH
11. คุณณพชร http://emsbot.com/#/?s=EU089267974TH
12. คุณบุณยกฤต http://emsbot.com/#/?s=EU089267988TH
13. คุณอภิขาติ http://emsbot.com/#/?s=EU089268011TH
14. คุณอนันต์ http://emsbot.com/#/?s=EU089268025TH
15. บริษัท แอล.ซี.เค. กลการ http://emsbot.com/#/?s=EU089268039TH
16. คุณพงษ์ศักดิ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089268042TH
17. คุณนันทพงศ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089268056TH
18. คุณกฤษณพงษ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089268060TH
19. คุณธนัชพร http://emsbot.com/#/?s=EU089268073TH
20. คุณมารุต http://emsbot.com/#/?s=EU089268087TH
21. คุณอนุชิต http://emsbot.com/#/?s=EU089268095TH
22. คุณชูชาติ http://emsbot.com/#/?s=EU089268100TH
23. คุณอรนุช http://emsbot.com/#/?s=EU089268113TH
24. คุณณัฐพร http://emsbot.com/#/?s=EU089268127TH
25. คุณวิชัย http://emsbot.com/#/?s=EU089268135TH
26. คุณกาญจน์สุดา http://emsbot.com/#/?s=EU089268144TH
27. คุณศิริชัย http://emsbot.com/#/?s=EU089268158TH
28. คุณปัณณรุจน์ http://emsbot.com/#/?s=EU089268161TH
29. คุณธีรวัฒน์ http://emsbot.com/#/?s=EU089268175TH
30. คุณณัฐนนท์ http://emsbot.com/#/?s=EU089268189TH
31. คุณรัตน์ธพล http://emsbot.com/#/?s=EU089268192TH
32. คุณพิทยา http://emsbot.com/#/?s=EU089268201TH
33. คุณเบญจพล http://emsbot.com/#/?s=EU089268215TH
34. คุณศราวุธ http://emsbot.com/#/?s=EU089268229TH
35. คุณอัศม์เดช http://emsbot.com/#/?s=EU089268232TH
36. คุณทศพล http://emsbot.com/#/?s=EU089268246TH
37. คุณไวยวิทย์ http://emsbot.com/#/?s=EU089268250TH
38. คุณณัฐพงษ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089268263TH
39. คุณนิติ http://emsbot.com/#/?s=EU089268277TH
40. คุณโกวิทย์ http://emsbot.com/#/?s=EU089268285TH
41. คุณภัทรพล http://emsbot.com/#/?s=EU089268294TH
42. คุณนัธวรรษ http://emsbot.com/#/?s=EU089268303TH
43. คุณชัยสูตร http://emsbot.com/#/?s=EU089268317TH
44. คุณกฤษณรงค์ http://emsbot.com/#/?s=EU089268325TH
45. คุณทัพพ์เทพสพล http://emsbot.com/#/?s=EU089268334TH
46. คุณวันชนะ http://emsbot.com/#/?s=EU089268348TH
47. คุณวิฑูรย์ http://emsbot.com/#/?s=EU089268351TH
48. วีรยุทธ SMNYZ00007991
49. กฤตธกร พลเยี่ยม SMNYZ00007992
50. วัฒนา ยาวิราช SMNYZ00007993
51. คุณเดียว SMNYZ00007994
52. สมัชญ์พล จันทสิทธิ์ SMNYZ00007995
53. ประณต ซังจอหอ SMNYZ00007996
54. กมล แก้วบัวดี SMNYZ00007997
55. ภาสกร วงค์หลิ่งห้า SMNYZ00007998
56. อนันต์ สุฤทธิ์ SMNYZ00007999
57. สถาพร บุญสนอง SMNYZ00008000
58. สุทธิพงษ์ จันทร์สมดี SMNYZ00008001
59. จิระพงศ์ ภักศร SMNYZ00008002
60. สุรพงษ์ เดชตุลา SMNYZ00008003
61. อะภิลัก วันคำ SMNYZ00008004
62. ภาณุวิชย์ เเก้วบริสุทธิ์ SMNYZ00008005
63. ธนกร มูลอินตา SMNYZ00008006
64. ภาสกร บูรณะพิมพ์ SMNYZ00008007
65. วรรณธัช วงษ์สมบูรณ์ SMNYZ00008008
66. กิตติพงษ์ เขียวไกร SMNYZ00008009
67. ภาวัช SMNYZ00008010
68. สุทธิพงษ์ เกษม SMNYZ00008011
69. อนันต์ ป้อมสาหร่าย SMNYZ00008012
70. อิทธิกร บัวคำ SMNYZ00008013
71. วงศวัฒน์ บุญญา SMNYZ00008014
72. ไทยมาร์ท SMNYZ00008015
73. ธีระวัฒน์ ฉุ้นย่อง SMNYZ00008016
74. สัจจา ด้วงกลัด SMNYZ00008017
75. อัตนัย พวงโคกกรวด SMNYZ00008018
76. ระพีพัฒน์ อ๋อสูงเนิน SMNYZ00008019
77. อภิชาติ เถาทิพย์ SMNYZ00008020
78. สิริชัย วงศ์พลอยชมพู SMNYZ00008021
79. กนกพร เทียนทองคำ SMNYZ00008022
80. ชัยวัฒน์ โคตรโสภา SMNYZ00008023
81. นโรดม ศรีชุมพร SMNYZ00008024
82. ร้านหนุ่มมาสเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส SMNYZ00008025
83. ณัฏฐพล เพ็ชรคง SMNYZ00008026
84. วิทวัส สุขเกษม SMNYZ00008027
85. หัตถศิลป์ SMNYZ00008028
86. วานนท์ ทิพย์โกศลวงศ์ SMNYZ00008029
87. พนธมิตร บุตรสา SMNYZ00008030
88. หยก โพธิ์คำ SMNYZ00008031
89. ยงยุทธ์ ไหลนุกูลวงศ์ SMNYZ00008032
90. ดาราวรรณ ดอนกระสินธุ์ SMNYZ00008033
91. วรมณ เขื่อนเเก้ว SMNYZ00008034
92. เจตน์ ม่วงสาลี SMNYZ00008035
93. สมบูรณ์ชัยวิมล SMNYZ00008036
94. ทศพร SMNYZ00008037
95. ณัชพล ตันแสงทอง SMNYZ00008038
96. Chaleamsak Kaewteamtong SMNYZ00008039
97. ณัฐพล นันกลาง SMNYZ00008040
98. พงษ์วิสิทธิ์ บรรณวงษา SMNYZ00008041
99. จักรภานุ เดชาเลิศ SMNYZ00008042
100. สุรศักดิ์ เชื้อดวงผูย SMNYZ00008043
101. ณัฐพล วังวนสินธุ์ SMNYZ00008044
102. จีรศักดิ์ สายดวง SMNYZ00008045
103. พรชัย บุญส่ง SMNYZ00008046
104. วีรภัทร มะโนสวัสดิ์ SMNYZ00008047
105. พงษ์สุวรรณ มะลาศรี SMNYZ00008048
106. ศุภกร SMNYZ00008049
107. เอกราช เกิดไทย SMNYZ00008050
108. วิชาญ ถนอมสมบัติ SMNYZ00008051
109. กำธร องค์พิสุทธิ์ SMNYZ00008052
110. สมนึก เพ็งครุฑ SMNYZ00008053
111. ปัฐวิทย์ SMNYZ00008054
112. เสรี ปลาทองพิทักษ์ SMNYZ00008055
113. คมสัน มั่นคง SMNYZ00008056
114. ณัฐพล ใจปราสัย SMNYZ00008057
115. นิพนธ์. เฝ้าหาผล SMNYZ00008058
116. กฤษณพงษ์ เพียรแก้ว SMNYZ00008059
117. ฐิติวุฒิ บุญยาศวิน SMNYZ00008060
118. สราวุธ SMNYZ00008061
119. สุขสันต์ มหานิยม SMNYZ00008062
120. ธวัตรชัย อวนวัง SMNYZ00008063
121. ชาวาลิน เข็มคง SMNYZ00008064
122. บุญส่ง โสดามุข SMNYZ00008065
123. ธนดล บุญมั่น SMNYZ00008066
124. จีรศักดิ์ สายดวง SMNYZ00008067
125. ณัฐพงศ์ ธนัตถ์ปัญญากุล SMNYZ00008068
126. พรหมพิทักษ์ มะปราง SMNYZ00008069
127. นคเรศ ไชยมงคล SMNYZ00008070
128. ณัฐวัฒน์? สินธุธนะรุจ SMNYZ00008071
129. ธราวิทย์ ดอนหมื่นศรี SMNYZ00008072
130. ธีรภัทร์ ศรีขาว SMNYZ00008073
131. พชรดนัย พูลสุวรรณ SMNYZ00008074
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
รัตน์ธพล แซ่อึ้ง

ได้รับของแล้วครับ

31. คุณรัตน์ธพล http://emsbot.com/#/?s=EU089268192TH

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

   ช่องทางในการติดต่อ   

  Line : @ihavecpu
  FB : IHAVECPU


   วันที่จัดส่งสินค้า  

ทางปณ.
จัดส่งทุกวันจันทร์-เสาร์
ตัดยอดเวลา 14:00 น.

ทาง Kerry Express
จัดส่งทุกวันจันทร์-เสาร์
ตัดยอดเวลา 13:00 น.


ส่งกทม. ปริมณฑล กลาง 1 วัน
ส่งจังหวัดในภาคอื่นๆ 2-3 วันครับ

เก็บเงินปลายทางได้ !
ได้รับของไว ทันใจแน่นอนครับ
รับประกันสินค้า 4 เดือน !!

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม8,878,088 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,988,205 ครั้ง
เปิดร้าน27 ม.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท16 ส.ค. 2561

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

รหัสสินค้า
9,990.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
7,390.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
1,990.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
13,890.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
1,190.00 บาท
1,590.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
21,890.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
2,690.00 บาท
เร็วๆนี้
รหัสสินค้า
5,990.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
7,690.00 บาท
  • สั่งซื้อ
ติดตามร้านของเราผ่านแอพได้แล้ววันนี้
  • พิมพ์ “I HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง” ในช่อง Search
  • หรือเข้าจากรายการร้านค้าโปรดของฉัน
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านI HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง
I HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง
ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับจัดสเปกคอมพิวเตอร์ตามสั่ง ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า รับประกันสินค้าทุกชิ้น ศูนย์รวม CPU RAM การ์ดจอ เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก ส่งจริงได้จริง
เบอร์โทร : 0868385200
อีเมล : paiboonsiri01@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
× CLOSE
APP : IHAVECPU สำหรับมือถือ โหลดได้ใน Play store และ iOS นะครับ
เลือกซื้อได้ง่าย สบายตา 
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก