• ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ส่งสินค้าประจำวันที่ 3/7/61

เจ้าของร้าน
ส่งสินค้าประจำวันที่ 3/7/61
IHAVECPU ได้ส่งสินค้าให้ครบแล้วทุกท่านนะครับ หมายเลข EMS ที่แจ้งไว้ คลิกที่ลิงค์เพื่อติดตามสินค้าได้ครับ สำหรับส่งทาง KERRY เช็คได้ที่นี่ครับ : https://th.kerryexpress.com/th/track/
 
#โหลด APP IHAVECPU ได้ที่ play store, app store รองรับทั้ง ios และ Android สั่งซื้อง่าย ไม่ยุ่งยากครับ พร้อมบริการเก็บปลายทาง : https://bit.ly/2q6oKcW
ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนครับ เปา 086-8385200
www.ihavecpu.com
Line : @ihavecpu
 
1. คุณสิทธิพงษ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273379TH
2. คุณพินิจ http://emsbot.com/#/?s=EU089273382TH
3. คุณวิรัตน์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273396TH
4. คุณวรายุทธ http://emsbot.com/#/?s=EU089273405TH
5. คุณพุทธินันท์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273419TH
6. คุณปวริศ http://emsbot.com/#/?s=EU089273422TH
7. คุณพลวัต http://emsbot.com/#/?s=EU089273436TH
8. คุณอุมารินทร์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273440TH
9. คุณธนัทเทียว http://emsbot.com/#/?s=EU089273453TH
10. คุณแสนณุชัย http://emsbot.com/#/?s=EU089273467TH
11. บริษัท ที-สโตน http://emsbot.com/#/?s=EU089273475TH
12. คุณสานนท์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273484TH
13. คุณฐานันดร http://emsbot.com/#/?s=EU089273498TH
14. คุณพงศ์พันธุ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273507TH
15. คุณชัยศิริ http://emsbot.com/#/?s=EU089273515TH
16. คุณดวงหทัย http://emsbot.com/#/?s=EU089273524TH
17. คุณชินโชติ http://emsbot.com/#/?s=EU089273538TH
18. คุณวิศิษฏ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273541TH
19. คุณศักดิ์ชัย http://emsbot.com/#/?s=EU089273555TH
20. คุณประพัฒน์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273569TH
21. คุณศุภฤกษ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273572TH
22. คุณชินพัฒน์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273586TH
23. คุณภัคพล http://emsbot.com/#/?s=EU089273590TH
24. คุณสันติพล http://emsbot.com/#/?s=EU089273609TH
25. คุณภีรวัฒน์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273612TH
26. คุณธนาวดี http://emsbot.com/#/?s=EU089273626TH
27. คุณไมค์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273630TH
28. คุณเเมธี http://emsbot.com/#/?s=EU089273643TH
29. คุณภาณุพงษ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273657TH
30. คุณจักพันธ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273665TH
31. คุณชัชวาล http://emsbot.com/#/?s=EU089273674TH
32. คุณชัยณรงค์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273688TH
33. คุณเกียรติศักดิ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273691TH
34. คุณอมรเทพ http://emsbot.com/#/?s=EU089273705TH
35. คุณนราศักดิ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273714TH
36. คุณเตชินท์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273728TH
37. คุณทวีศักดิ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273731TH
38. คุณศรายุทธ http://emsbot.com/#/?s=EU089273745TH
39. คุณเอกชัย http://emsbot.com/#/?s=EU089273759TH
40. คุณสหพัฒน์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273762TH
41. คุณสมศักดิ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273776TH
42. คุณณรงค์ฤทธิ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273780TH
43. คุณชุติพงศ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273793TH
44. คุณภูวกฤต http://emsbot.com/#/?s=EU089273802TH
45. คุณธนวิทย์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273816TH
46. คุณวัชเรนทร์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273820TH
47. คุณกฤษณะ http://emsbot.com/#/?s=EU089273833TH
48. คุณสุรศักดิ์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273847TH
49. คุณสุขสันต์ http://emsbot.com/#/?s=EU089273855TH
50. คุณมงคล http://emsbot.com/#/?s=EU089273864TH
51. กิตติชัย อิฐรัตน์ SMNYZ00009380
52. ชนกันต์ จันทร์แก้ว SMNYZ00009381
53. ปิติภัทร มูลวงค์ SMNYZ00009383
54. ยุทธการ เนียมงาม SMNYZ00009384
55. เนตินัย ก้อนคำ SMNYZ00009385
56. กัลยกร ยิ้มเจริญ SMNYZ00009386
57. นันทวัฒน์ สุปา SMNYZ00009387
58. กลยุทธ์ ศรีสมัย SMNYZ00009388
59. ศุภกร วรรณวิกรม์ SMNYZ00009389
60. จิรพัฒน์ ณ พัทลุง SMNYZ00009390
61. อุดมศักดิ์ มณีดวง SMNYZ00009391
62. กฤษณะ ใจอารีย์ SMNYZ00009392
63. ธันยบูรณ์ อินทร์เอี่ยม SMNYZ00009393
64. ปรัชญา เม็งไธสง SMNYZ00009394
65. อนุเวชสีเสือ SMNYZ00009395
66. ไกรวิชญ์ กรสี SMNYZ00009396
67. ธุนัฏฐ์ จักรใจวงค์ , SMNYZ00009397
68. ชาญศักดิ์ โพประยูร SMNYZ00009398
69. สหรัฐ มีสุข SMNYZ00009399
70. ทัศพงษ์ วงษ์ศิลป์ SMNYZ00009400
71. ภูมิ ภักดีรอด SMNYZ00009401
72. พัทธบัตร ทองไมล์ SMNYZ00009402
73. ฮาริช ไพรพฤกษ์ SMNYZ00009403
74. ณรงต์ชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล SMNYZ00009404
75. พงศธร เทพทอง SMNYZ00009405
76. จิรวัฒน์ ผมทำ SMNYZ00009406
77. ชนะ พูลสวัสดิ์ SMNYZ00009407
78. นัฐพันธ์ ฮีมินกุล SMNYZ00009408
79. ธนวันต์ กรมทอง SMNYZ00009409
80. กิตติคุณ พูลพังงา SMNYZ00009410
81. ชลนที ถิ่นสูง SMNYZ00009411
82. สุพรรษา อุดมลาภ SMNYZ00009413
83. ยศรัญย์ ทรัพย์คูณ(ซัน) SMNYZ00009415
84. อภิสิทธิ์ แคนอินทร์ SMNYZ00009417
85. เศรษฐ์ชาญ ศรีวรนันทน์ SMNYZ00009419
86. สิริมงคล ศรีวะรมย์ SMNYZ00009421
87. จารุวัฒน์ สุวานิชย์ SMNYZ00009422
88. ฐากร สุวิปกรณ์ SMNYZ00009424
89. นุภาสิทธิ์ ปัตติสัย SMNYZ00009427
90. ธนัตฤนันท์ นัยกุล SMNYZ00009428
91. นภดล ทองปัสโน SMNYZ00009430
92. สุรินทร์ SMNYZ00009432
93. สรยุทธ ทวีจิตร SMNYZ00009433
94. ณฐนน พุทธานนท์ SMNYZ00009434
95. กัมปนาท ทะออน SMNYZ00009436
96. สันติ สุขเกษม SMNYZ00009438
97. Thanapiphat pichitpatja SMNYZ00009440
98. อำพร. สารีวงษ์ SMNYZ00009441
a. SMNYZ00009443
b. SMNYZ00009444
c. SMNYZ00009445
99. วิศว SMNYZ00009450
100. สุรัตน์ พุ่มจันทร์ SMNYZ00009451
101. เปา สมศักดิ์ SMNYZ00009454
102. สินชัย อดิษะ SMNYZ00009455
103. ปิย?นัฐ? ดวง?จำปา SMNYZ00009456
104. ปิยวัฒน์ อุตตมงค์ SMNYZ00009457
105. ประสิทธิ์ คงผอม SMNYZ00009458
106. ธนะรัชต์ จำปาวัลย์ SMNYZ00009459
107. นพรัตน์ พัฒจันทร์ SMNYZ00009460
108. ภคพล มีทรัพย์ SMNYZ00009461
109. กัมพล จรูญนนทวิทย์ SMNYZ00009462
110. บัณฑิตย์ เหมือนใจ SMNYZ00009463
111. วิศรุต สัจจาธรรม SMNYZ00009464
112. คำสิงห์ พงษ์มิ่ง SMNYZ00009465
113. เสนีย์ สุขสบาย SMNYZ00009466
114. สรวิศ ทางสกุล SMNYZ00009467
115. ชนม์ประพันธ์ บัวชุม SMNYZ00009468
116. สันติ พูลตาล SMNYZ00009469
117. นิธิศ สัมฤทธิ์ SMNYZ00009470
118. กมล ดีมีชัย SMNYZ00009471
119. นฤเบศธ์ วงศ์สามารถ SMNYZ00009472
120. วสันต์ ทับเอี่ยม SMNYZ00009473
121. จิรายุทธ นรมาศ (มาร์ค) SMNYZ00009474
122. เอกพจน์ โสระบุตร SMNYZ00009475
123. อัฐกร วรรณดี , SMNYZ00009476
124. กรวีร์ ทูลนอก SMNYZ00009477
125. ณัฐพล สาแย้ม SMNYZ00009478
126. ธวัชชัย สุทธสม SMNYZ00009479
127. ทักษิณ ภาษี SMNYZ00009480
128. จิรายุทธ หิรัญเขว้า SMNYZ00009481
129. อัครพล ศาลา SMNYZ00009482
130. รุ่งทิพย์ วุฒิโอภาส SMNYZ00009483
131. จารุภา ระพีนันท์ SMNYZ00009484

 

 
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เบสท์
เก็บปลายทางมีชื่อไหมอะครับ
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
Watcharapon Panich

สั่งของเมื่อวานตอนบ่ายโมงครึ่งส่งของวันไหนครับ ผมสั่งแบบเก็บเงินปลายทางครับ

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-2 จากทั้งหมด 2 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

   ช่องทางในการติดต่อ   

  Line : @ihavecpu
  FB : IHAVECPU


   วันที่จัดส่งสินค้า  

ทางปณ.
จัดส่งทุกวันจันทร์-เสาร์
ตัดยอดเวลา 14:00 น.

ทาง Kerry Express
จัดส่งทุกวันจันทร์-เสาร์
ตัดยอดเวลา 13:00 น.


ส่งกทม. ปริมณฑล กลาง 1 วัน
ส่งจังหวัดในภาคอื่นๆ 2-3 วันครับ

เก็บเงินปลายทางได้ !
ได้รับของไว ทันใจแน่นอนครับ
รับประกันสินค้า 4 เดือน !!

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม8,900,814 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,993,214 ครั้ง
เปิดร้าน27 ม.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท17 ส.ค. 2561

 • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

รหัสสินค้า
6,190.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
13,290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
4,590.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
1,690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
1,580.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
25,890.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
9,590.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
21,890.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
1,350.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
25,890.00 บาท
 • สั่งซื้อ
ติดตามร้านของเราผ่านแอพได้แล้ววันนี้
 • พิมพ์ “I HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง” ในช่อง Search
 • หรือเข้าจากรายการร้านค้าโปรดของฉัน
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านI HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง
I HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง
ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับจัดสเปกคอมพิวเตอร์ตามสั่ง ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า รับประกันสินค้าทุกชิ้น ศูนย์รวม CPU RAM การ์ดจอ เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก ส่งจริงได้จริง
เบอร์โทร : 0868385200
อีเมล : paiboonsiri01@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
× CLOSE
APP : IHAVECPU สำหรับมือถือ โหลดได้ใน Play store และ iOS นะครับ
เลือกซื้อได้ง่าย สบายตา 
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก