• ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ส่งสินค้าประจำวันที่ 6/8/61

เจ้าของร้าน
ส่งสินค้าประจำวันที่ 8/7/61
IHAVECPU ได้ส่งสินค้าให้ครบแล้วทุกท่านนะครับ หมายเลข EMS ที่แจ้งไว้ คลิกที่ลิงค์เพื่อติดตามสินค้าได้ครับ สำหรับส่งทาง KERRY เช็คได้ที่นี่ครับ : https://th.kerryexpress.com/th/track/
 
#โหลด APP IHAVECPU ได้ที่ play store, app store รองรับทั้ง ios และ Android สั่งซื้อง่าย ไม่ยุ่งยากครับ พร้อมบริการเก็บปลายทาง : https://bit.ly/2q6oKcW
ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนครับ เปา 086-8385200
www.ihavecpu.com
Line : @ihavecpu
1. คุณศุภฤกษ์ http://emsbot.com/#/?s=EU879360044TH
2. คุณธนารักษ์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882020TH
3. คุณพัฒนา http://emsbot.com/#/?s=EU446882033TH
4. คุณชญานนท์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882047TH
5. คุณคมพัมน์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882055TH
6. คุณจักรพงษ์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882064TH
7. คุณวิสุรัตน์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882078TH
8. คุณวัชราพล http://emsbot.com/#/?s=EU446882081TH
9. คุณชานนท์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882095TH
10. คุณจิรายุส http://emsbot.com/#/?s=EU446882104TH
11. คุณเจิมศักดิ์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882118TH
12. คุณปฏิพัฒน์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882121TH
13. คุณธนวรรธน์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882135TH
14. คุณอดิเทพ http://emsbot.com/#/?s=EU446882149TH
15. คุณกิตธินัน http://emsbot.com/#/?s=EU446882152TH
16. คุณภัควัฒน์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882166TH
17. คุณศิริชัย http://emsbot.com/#/?s=EU446882170TH
18. คุณอธิวัฒน์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882183TH
19. คุณSupat http://emsbot.com/#/?s=EU446882197TH
20. คุณบดินทร์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882206TH
21. คุณวสุพล http://emsbot.com/#/?s=EU446882210TH
22. คุณยอดธง http://emsbot.com/#/?s=EU446882223TH
23. คุณอลงกรณ์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882237TH
24. คุณชายณรงค์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882245TH
25. คุณกาหลง http://emsbot.com/#/?s=EU446882254TH
26. คุณกมล http://emsbot.com/#/?s=EU446882268TH
27. คุณอภิสิทธิ์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882271TH
28. คุณจีรพล http://emsbot.com/#/?s=EU446882285TH
29. คุณถิรวัชร http://emsbot.com/#/?s=EU446882299TH
30. คุณเศรษฐพงศ์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882308TH
31. คุณชายกลาง http://emsbot.com/#/?s=EU446882311TH
32. คุณภุชงค์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882325TH
33. คุณพนม http://emsbot.com/#/?s=EU446882339TH
34. คุณทศพร http://emsbot.com/#/?s=EU446882342TH
35. คุณสมชาติ http://emsbot.com/#/?s=EU446882356TH
36. คุณกิตติศักดิ์ http://emsbot.com/#/?s=EU446882360TH
37. คุณพงศธร http://emsbot.com/#/?s=EU446882373TH
38. คุณภาณุมาศ? http://emsbot.com/#/?s=EU446882387TH
39. คุณปิยธิดา http://emsbot.com/#/?s=EU446882395TH
40. คุณธวัชชัย http://emsbot.com/#/?s=EU446882400TH
41. คุณกิตติธัช http://emsbot.com/#/?s=EU879360013TH
42. คุณธีรพงศ์ http://emsbot.com/#/?s=EU879360027TH
43. คุณทินกร http://emsbot.com/#/?s=EU879360035TH
44. พระมนูน โชติปญฺโญ SMNYZ00012057
45. ศิริศักดิ์ ดาโรจน SMNYZ00012058
46. วาสนา วงษ์จาด SMNYZ00012059
47. โสภณัฐ SMNYZ00012060
48. สุรเชษฐ์ ยันสูงเนิน SMNYZ00012061
49. แจ๊ป SMNYZ00012062
50. พิรุณ ชื่นอารมย์ SMNYZ00012063
51. ส.ต.ต.ปวีร์ พชรกานต์ SMNYZ00012064
52. สุรเชษฐ์ ยันสูงเนิน SMNYZ00012065
53. ธนิน รัตน์เจริญ SMNYZ00012066
54. วชิรวิทย์ เพชรสวาย SMNYZ00012067
55. ร้านพรสวรรค์ SMNYZ00012068
56. สุรัตน์ กองทรัพย์ SMNYZ00012069
57. ธวัช คุ้มอักษร SMNYZ00012070
58. ปัทพงศ์ สุวรรณโกศัย SMNYZ00012071
59. ทัตพงศ์ สุทธยาคม SMNYZ00012072
60. ไอลดา นันตา SMNYZ00012073
61. พุทธิพงษ์? ทองลาด SMNYZ00012074
62. โอ SMNYZ00012075
63. จตุพร เช้าฉ้อง SMNYZ00012076
64. ธีรศาสนติ์ เมธาปัฐวีร์ SMNYZ00012077
65. นทีธาร บุณยะเสน SMNYZ00012078
66. บุญช่วย ต๊ะนาง SMNYZ00012079
67. xaimisouk , SOUDTHIVONG SMNYZ00012080
68. นพพงศ์ เพียรหาผล SMNYZ00012081
69. วีรศาสตร์ อ่ำบางกระทุ่ม SMNYZ00012082
70. ร้านซัน เซอร์วิส SMNYZ00012083
71. ประสงค์ อ่อนคำผาง SMNYZ00012084
72. อัครเดช จิตต์เจนกุศล SMNYZ00012085
73. ไพบูลย์ แก้วเจริญสุข SMNYZ00012086
74. ธานี เขื่อนขันธ์สถิตย์ SMNYZ00012087
75. สราวุฒิ ชัยโย SMNYZ00012088
76. วชิรศักดิ์ นักสำรวจ SMNYZ00012089
77. Chirawut Ninlawat SMNYZ00012090
78. กิตติกร พ่วงพลับ SMNYZ00012091
79. สุริยา สีทา SMNYZ00012092
80. ณัฐพงศ์ นาราศรี SMNYZ00012093
81. อพิชาติ์ ประทุมลัย SMNYZ00012094
82. อัญชลีพร ปัญญาเลิศกิจ SMNYZ00012095
83. thitipong keawmee SMNYZ00012096
84. อโนชา รัศมีรณชัย SMNYZ00012097
85. นันทสิทธิ์ แก้วคูณ SMNYZ00012098
86. จักวาล SMNYZ00012099
87. ชัยณรงค์ ตุลากัล SMNYZ00012100
88. มงคนชัย SMNYZ00012101
89. จาตุรนต์ บรรจงสวัสดิ์ SMNYZ00012102
90. ชัยมงคล ศักดิ์ดีหิรัญกุล SMNYZ00012103
91. ไมตรี มานิตพันธ์ SMNYZ00012104
92. สามเณร กิตติชัย พันธ์บุปผา SMNYZ00012105
93. จักรกฤษณ์ ขำประเสริฐ SMNYZ00012106
94. ศุภชัย เทพมณี SMNYZ00012107
95. ฉลองชัย มุสิกุล SMNYZ00012108
96. สถาพร คงนาขา SMNYZ00012109
97. ชยากร ทรัพย์ประดิษฐ์ SMNYZ00012110
98. มาโนช ศิริบุตร SMNYZ00012111
99. พลพล พิลึก SMNYZ00012112
100. เอกรัตน์ ละม้าย SMNYZ00012113
101. อำนาจ สระทองมอญ SMNYZ00012114
102. อภิสิทธิ์ ชัยโยธา SMNYZ00012115
103. มิ้นท์ SMNYZ00012116
104. กมล แสนจันทร์ SMNYZ00012117
105. เอกสิทธิ์ พันเรือง SMNYZ00012118
106. ศุภชัย เพชรฤทธิ์ SMNYZ00012119
107. สุรชาติ สุขชัย SMNYZ00012120
108. สอง เมืองเเก่น SMNYZ00012121
109. พิพัฒน์ เจริญสุข SMNYZ00012122
110. ปริชาติ ธรรมกิจ SMNYZ00012123
111. ทรงศักดิ์ ศรีปานมั่น SMNYZ00012124
112. ภัทรกฤต บุบผาชาติ SMNYZ00012125
113. กิตติกร พ่วงพลับ SMNYZ00012126
114. ธนูศิลป์ โคตรชนะ SMNYZ00012127
115. ธีรวัฒน์ ฝูงที SMNYZ00012128
116. ธิชากรณ์ ยั่งยืน , SMNYZ00012129
117. ศุภเสนีย์ ผาพันธ์ SMNYZ00012130
118. อารยา นวลสลุง SMNYZ00012131
119. นิษา นิลเปลี่ยน SMNYZ00012132
120. เฉลิมพล จรัสวิชากร SMNYZ00012133
121. ปิรนิกร นาหนองตูม SMNYZ00012134
122. มานพ ศรีจำนงค์ SMNYZ00012135
123. ศุภวิชญ์ หมื่นทอง SMNYZ00012136
124. ภานุพงศ์ กวีวิวัฒนาภรณ์ SMNYZ00012137
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
komct05
ได้รับแล้วครับ สินค้าสภาพใหม่มาก mb z68
1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

   ช่องทางในการติดต่อ   

  Line : @ihavecpu
  FB : IHAVECPU


   วันที่จัดส่งสินค้า  

ทางปณ.
จัดส่งทุกวันจันทร์-เสาร์
ตัดยอดเวลา 14:00 น.

ทาง Kerry Express
จัดส่งทุกวันจันทร์-เสาร์
ตัดยอดเวลา 13:00 น.


ส่งกทม. ปริมณฑล กลาง 1 วัน
ส่งจังหวัดในภาคอื่นๆ 2-3 วันครับ

เก็บเงินปลายทางได้ !
ได้รับของไว ทันใจแน่นอนครับ
รับประกันสินค้า 4 เดือน !!

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม8,880,457 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,988,661 ครั้ง
เปิดร้าน27 ม.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท16 ส.ค. 2561

 • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

รหัสสินค้า
10,990.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
2,290.00 บาท
2,690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
6,590.00 บาท
7,590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
25,890.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
2,690.00 บาท
เร็วๆนี้
รหัสสินค้า
5,990.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
2,890.00 บาท
 • สั่งซื้อ
ติดตามร้านของเราผ่านแอพได้แล้ววันนี้
 • พิมพ์ “I HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง” ในช่อง Search
 • หรือเข้าจากรายการร้านค้าโปรดของฉัน
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านI HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง
I HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง
ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับจัดสเปกคอมพิวเตอร์ตามสั่ง ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า รับประกันสินค้าทุกชิ้น ศูนย์รวม CPU RAM การ์ดจอ เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก ส่งจริงได้จริง
เบอร์โทร : 0868385200
อีเมล : paiboonsiri01@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
× CLOSE
APP : IHAVECPU สำหรับมือถือ โหลดได้ใน Play store และ iOS นะครับ
เลือกซื้อได้ง่าย สบายตา 
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก